eTolar Home Page
CZ  SK   
  
 

Pre záujemcov o väčšie množstvo eTolarov

1.000 eTolarov zadarmo je marketingová akcia. zmyslom je
s čo najnižšími nákladmi oboznámiť širšiu verejnosť s fungovaním digitálnych peňazí.

Väčšie množstvo eTolarů už nie je zadarmo.
Napr .: 10.000 eTolarů stojí 8,50 Eur (tj. 0,085 eurocentov za 1 eTolar).

Predaj zaisťuje špecializovaný internetový obchod shop2.cz
a dodanie prebieha protřednictvím SMS alebo aplikáciou Signal,
príp. sieťou Ethereum (podľa voľby zákazníka).

Rôzne digitálnej meny sú založené na niekoľkých rozdielne poňatých konceptoch:
- či majiteľ peňazí drží peniaze u seba alebo sú peniaze
  uložené na sieti
- či za prevádzku systému, overovanie atď. má zodpovednosť
  konkrétna organizácia alebo nikto
- či je účtovná hodnota meny podložená niečím alebo ničím

a ďalej celej rade ďalších technických charakteristík.

V tlači sa často používa slangový pojem "tlačiť peniaze",
čo je dosť nepresné. 90 až 98% klasických peňazí v obehu
sa netlačí. Existujú len v podobe bankových záznamov
v počítačoch, tzn. 90 až 98% objemu peňazí tradičných národných (štátnych) mien existuje vo virtuálnej podobe.

Hovorieva sa: "Jeden obrázok nahradí tisíc slov". Najrýchlejšie ide všetko pochopiť pri pohľade na grafy vývoja reálnej hodnoty (kúpnej sily)
troch významných mien, ktoré v histórii postupne hrali úlohu svetovej rezervnej meny (najdôležitejšie meny v medzinárodnom obchode): francúzskeho franku, britskej libry a amerického dolára.

Keby vyobrazené grafy boli v logaritmickom meradle (tak ako jeden z grafov britskej libry), bola by viac zreteľná akcelerácia trendu v posledných rokoch. Už viac odborníkov tento trend opisuje: "Ako keby centrálne banky súťažili v tom,
ktoré sa podarí rýchlejšie znehodnotiť svoju menu ".

Znehodnotené menu (môže byť aj umelo znehodnotená) totiž napomáha exportu domácich výrobkov na zahraničné trhy. Znehodnotená domáca mena spôsobí, že domáce výrobky sa stanú v zahraničí lacnými (cenovo viac konkurencieschopnými).

Skúsení investori si pochopiteľne taktiež všimli vyššie zmieneného trendu a je to ďalší dôvod, prečo po celom svete hromadne skupujú digitálnej meny.

Pozn .: Štandardom u digitálnych mien a taktiež naším cieľom je zabezpečenie konvertibility (obchodovateľnosti) danej meny za iné meny (vrátane klasických) počas prvého roka od uvedenia.
 
French franc

GBP

GBP logarithmic

US dollar
Kontakt